GAME 2.0 REVIEW — CIVILIZATION 6

Ιδού.

Αν και συνεχίζει να μου αρέσει πάρα πολύ το Sogno di Volare του Christopher Tin – Tο Όνειρο της Πτήσης, ιταλιστί – υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο μου, μια ανησυχία για τη σειρά που δεν έγραψα στο review γιατί δεν νομίζω πως ταιριάζει στο target group του Game 2.0 μάλλον δεν θα την καταλάβαινε ο μέσος παίκτης παιχνιδιών στρατηγικής – πως ακόμα και τώρα, 20 χρόνια μετά το Civilization II που το δοκίμασε με το mechanic της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, η σειρά έχει εγκαταλείψει κάθε οικολογική ευαισθησία και τιμωρίες για την αχαλίνωτη ανάπτυξη. Ο πλανήτης είναι το απέραντο ορυχείο, εργοτάξιο, σκουπιδοτενεκές και βόθρος της ανθρωπότητας.

Πρόσφατα άκουσα το In Other Worlds της Margaret Atwood, και είχε το εξής πολύ ωραίο διήγημα: Time Capsule Found on a Dead Planet.

Ως αντιπαραβολή στο Sogno di Volare, βάζω τις δυό τελευταίες φράσεις, αν και θα πρότεινα να το διαβάσετε όλο. Θα σας πάρει 5 λεπτά. Κάντε το στο όνομα της ικανότητας συγκέντρωσης σας.

5. You who have come here from some distant world, to this dry lakeshore and this cairn, and to this cylinder of brass, in which on the last day of all our recorded days I place our final words:

Pray for us, who once, too, thought we could fly.

 

 

 

REVIEW: IN OTHER WORDS: SF AND THE HUMAN IMAGINATION

In Other Worlds: SF and the Human ImaginationIn Other Worlds: SF and the Human Imagination by Margaret Atwood
My rating: 4 of 5 stars

This is a neat little collection of Margaret Atwood’s history in the field of science fiction. It’s split into three parts:

1) Her thoughts on science (speculative?) fiction and the persistent problem of defining the genre; thoughts on how science fiction is a continuation of much older, mythological sorts of fiction; commentaries on her early life in rural Canada, what made her move into the field and inspired her to write the novels that marked her career.

2) Reviews, articles and talks she’s written and given over the years on seminal works and writers such as The Island of Dr Moreau and H. G. Wells, Nineteen Eighty-four, Animal Farm and George Orwell, Brave New World and Aldous Huxley, She and H. Rider Haggard, The Birthday of the World and Ursula K. Le Guin (her name is seriously pronounced “gwin”?) and others.

3) A selection of her own short stories, some of which I remembered from reading Bones and Murder some weeks ago.

Listening to this wise old lady speak of her long life and pose difficult questions about SF in general was very pleasing for the mind. I also found it quite revealing, and I’m hardly versed in her work. If you are more familiar with it than I, you know what to do.

View all my reviews

REVIEW: BONES AND MURDER

Bones & MurderBones & Murder by Margaret Atwood
My rating: 3 of 5 stars

Found this book used for 10lv at Elephant bookstore in Sofia. This was my first real exposure to fiction by Margaret Atwood, and it was enough to make me think that reading longer works from her will be something I’m going to enjoy deeply.

While looking for the real title of the book on Google, I stumbled upon this review which just so happens to portray my feelings for it pretty much exactly. Allow me then to do the unthinkable and use that review’s words instead of mine. Thank you Kelly EasyVegan.

“The stories cover a little bit of everything: fantasy, mystery, science fiction, speculative fiction, feminism, rape culture, gender wars, dating, death – you name it.

Many of the pieces are hit and miss; my favorites are the scifi stories that hinge on an environmental or animal-friendly theme:

– “Cold-Blooded” – An alien race of matriarchal moth people visit planet earth – or as they call it, “The Planet of the Moths,” a nickname owing to the fact that their moth cousins outnumber us by billions – and find humans sorely lacking in both culture and intelligence;

– “My Life As a Bat” – A series of reflections on the narrator’s past life as a bat, including a disturbing (and, as it just so happens, true) anecdote about WWII-era experiments in which bats were made into unwitting suicide bombers;

– “Hardball” – A piece of dystopian speculative fiction in which humans, having decimated their environment, have retreated to live under a giant dome. Since space is limited, the population must be kept in check: for every birth, one person is chosen to die via a lottery. Care to guess what becomes of the remains?

Also enjoyable are those stories which reimagine classic literature: “Gertrude Talks Back” gives voice to Hamlet’s long-suffering mother, and “Unpopular Gals” and “Let Us Now Praise Stupid Women” celebrates those villains and “airheads” without which fairy tales would not exist.

While at times difficult to read, “Liking Men” is another standout; this is the piece that deals with sexual assault, vis à vis a woman’s journey back to coping with – and even loving – men (or rather, one man in particular) again after her rape.

A must for fans of Margaret Atwood!”

But seriously, those eyes on the cover…

View all my reviews

LINK: IT’S NOT CLIMATE CHANGE–IT’S EVERYTHING CHANGE

Article by Margaret Atwood.

When I read things like this, I tend to regress to my “what’s the point?” mode. But then I realise there’s still so much road to pave for the possibility of a prospect of a better future for those who make it, those who weather the crumble. The article mentions this and focuses on the importance of positive narratives. There’s little we can do to reverse the situation now, so shouting at the top of your lungs “we’re screwed!” won’t help, and anyway, people at large who have elected to ignore reality thus far will go all the way before they reality grabs them by the face and locks stares with them forever. So a positive message, ideas for transition,  building suitable, sustainable communities for preserving the good parts of what we have created seems to me like the only viable, or at the very least productive, idea we can start working on right now.

Cli-fi though… Apart from clitorises, it reminds me of JMG and preparing for the Long Descent, which will have its ups, down, needs, challenges and inevitably present new opportunities. The world will be much more unpredictable, ugly and much easier to get you caught up in misery, but people will still be (mortal) people, such as they always were. Music shall still be played—a mix of AI-produced synths and traditional ethnic music? Dinners will still be cooked—vegetarian meals based on new recipes that take into account the limited variety and availability of ingredients? Laughs will be enjoyed over new jokes or memes—much needed black humour at the sorry state of humankind that couldn’t resist taking its own daydream for the truth?

Life will move forward into the unknown. But this unknown is being shaped right now by the collective force of our species. Each one of us is steering this force as much as a spec of sand can choose, or not choose, to take part in a destructive sandstorm. But a spec of dust in the right place can allow vapour to condense around it and become a drop of rain.

Sandstorms, wind, rain… like different moves in a poi dancer’s repertoire.

I should read more of Atwood’s writings.