1ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΣΠΑΣΤΙΚΟ

Με παρακίνηση του Σταμάτη (δεξιά), πήγαμε στο Αγκίστρι και κάναμε το πρώτο καθάρισμα παραλίας, κοντά στην Σκάλα και προς το άλλο λιμάνι που πάνε τα ιπτάμενα δελφίνια. Μέσα σε περίπου 3,5 ώρες μαζέψαμε αυτές τις 5 μεγάλες σακούλες με σκουπίδια. Φανταστείτε τι θα κάναμε με περισσότερα άτομα! Το να καθαρίζεις παραλίες βέβαια φαντάζει πλέον σαν […]

LINK DUMP #2

All rise and no fall: how Civilization reinforces a dangerous myth –Article from Rock Paper Shotgun — One of the things I’ve been consistently wondering about the direction the franchise has taken is “what is the true cost of my actions?” The negative penalties tied to pollution, global warming and limits to growth  that made older […]